قیمت سرویس ها و خدمات ما

امداد خودرو

از 49000 تومان الی 49000 تومان

 • سرویس دوره ای
 • افزایش توان
 • تزئین داخلی خودرو
 • تست موتور

امداد باطری

از 49000 تومان الی 49000 تومان

 • تست موتور
 • افزایش قدرت و توان
 • صافکاری و نقاشی
 • سرویس دوره ای

امداد پزشکی

از 49000 تومان الی 49000 تومان

 • سرویس دوره ای
 • تعویض روغن
 • تست موتور
 • مشاوره رایگان

تاکسی

از 49000 تومان الی 49000 تومان

 • مشاوره رایگان
 • تعویض روغن
 • سیم کشی و رفع عیوب
 • تست موتور

وانت بار

از 49000 تومان الی 49000 تومان

 • سرویس دوره ای
 • تست موتور
 • افزایش توان موتور
 • کاهش مصرف سوخت

پیک موتوری

از 49000 تومان الی 49000 تومان

 • صافکاری و نقاشی
 • سرویس موتور
 • سرویس برق خودرو
 • تست موتور

حمل اثاث منزل

از 49000 تومان الی 49000 تومان

 • مشاوره رایگان
 • تعویض روغن
 • سیم کشی و رفع عیوب
 • تست موتور

حمل مصالح ساختمانی

از 49000 تومان الی 49000 تومان

 • سرویس دوره ای
 • تست موتور
 • افزایش توان موتور
 • کاهش مصرف سوخت

کارگز ساختمانی

از 49000 تومان الی 49000 تومان

 • صافکاری و نقاشی
 • سرویس موتور
 • سرویس برق خودرو
 • تست موتور

امداد سرمایشی و گرمایشی

از 49000 تومان الی49000 تومان

 • مشاوره رایگان
 • تعویض روغن
 • سیم کشی و رفع عیوب
 • تست موتور

لوله ازکنی

از 49000 تومان الی 49000 تومان

 • سرویس دوره ای
 • تست موتور
 • افزایش توان موتور
 • کاهش مصرف سوخت

به زودی

از 0 تومان الی 0 تومان

 • امداد
 • امداد
 • امداد
 • امداد

ایران ، خراسان رضوی

مشهد میدان شریعتی ایستگاه قطار شهری شریعتی خط ۲ غرفه ۱۰ کد پستی ۹۱۳۷۹۱۰۰۰۱

۰۵۱۳۸۰۸۹

تماس بگیرید

info@emdadyariran.ir

همیشه آنلاین هستیم، حتی روزهای تعطیل